Filter By

Science & Technology

Science & Technology

There are 20 products.

Showing 1-12 of 20 item(s)

Active filters

Slumpens skördar: strövtåg...
Quick view Quick View

Slumpens skördar:...

kr226 Price
Denna bok ger en introduktion till sannolikhetsteorin - slumpens matematik. I en rad mer eller mindre fristående kapitel tas olika teman upp. En del av dessa behandlar klassiska begrepp som slumpvandringar och de stora talens lag, medan andra visar hur matematiken griper in i aktuell forskning in...
Elansvar - en fyrklöver
Quick view Quick View

Elansvar - en fyrklöver

kr932 Price
? El är livsfarligt, konstaterar författarna, men på grund av den stora samhällsnyttan måste vi lära oss att hantera den på ett säkert sätt. 1902 kom det första regelverket i syfte att förebygga skador. Vi följer dem än idag. Boken tar upp hur det aktuella regelverket fungerar. När man förstår o...
Repetitionskurs i fysik: en...
Quick view Quick View

Repetitionskurs i...

kr161 Price
Boken är ett repetitionsmaterial som är framtaget för dig som ska börja studera på högskolan. Det innehåller ett antal fristående repetitionskurser som täcker huvuddelen av gymnasiekursen i fysik. Varje del består av ett inledande diagnostiskt prov med svar, hänvisningar till relevanta delar ...
Kontroll före idrifttagning
Quick view Quick View

Kontroll före...

kr361 Price
Ett elinstallationsarbete ska kontrolleras i betryggande omfattning innan första spänningssättning sker av en färdig anläggning. Det är den som är elinstallatör för arbetet som är skyldig att se till att kontrollen utförs. Boken hjälper dig med frågeställningar som: Hur ska kontrollen utföras? V...
Miljökommunikation och...
Quick view Quick View

Miljökommunikation och...

kr740 Price
Att kommunicera företags och organisationers arbete med miljö och hållbar utveckling kräver kunskap om grundläggande principer och syften med kommunikationen, bl.a. baserat på förhållanden och förväntningar hos både sändare och mottagare. Med hjälp av denna bok lär du dig att utforma rätt budskap...
Ytstruktur - Terminologi,...
Quick view Quick View

Ytstruktur -...

kr646 Price
Ytstruktur är en viktig del av tillverkade detaljers totala geometriska avvikelser, numera behandlade under samlingsnamnet GPS ? Geometriska Produktspecifikationer. Varje ingenjör som arbetar med att konstruera eller tillverka produkter måste ha kunskaper om hur ytor kravsätts och kontrolleras. ...
Forskares frihet: Om makt...
Quick view Quick View

Forskares frihet: Om...

kr162 Price
Att forskning bör bedrivas med frihet under ansvar är idag närmast en klyscha. När Sveriges statsminister i sin regeringsförklaring säger att ?forskningens frihet garanteras?, vad menar han då egentligen? Vem är det som har frihet, och vad består friheten i? Denna bok vänder och vrider på begrepp...
Geometriska...
Quick view Quick View

Geometriska...

kr891 Price
Inom industrin utgör korrekta och entydiga krav­specifikationer en allt väsentligare faktor för att tillverkning skall kunna styras mot rätt kvalitet till rätt kostnad. När det handlar om krav på produkters geometriska avvikelser pågår ett omfattande internationellt arbete under samlingsnamnet Ge...
Koordinatmätteknik
Quick view Quick View

Koordinatmätteknik

kr832 Price
Användningen av koordinatmätmaskiner ökar inom industrin. Koordinatmätmaskiner utvärderar mätresultat med programvara, vilket ställer andra krav på användaren jämfört med traditionella mätvektyg. Handboken vänder sig till de som vill öka sitt kunnande inom koordinatmätteknik. Boken fungerar bra ...
Starkströmsföreskrifter -...
Quick view Quick View

Starkströmsföreskrifte...

kr455 Price
Boken är en sammanställning av Elsäkerhetsverkets föreskrifter för starkström i sin helhet med de ändringsföreskrifter som kom under 2010. Till föreskrifterna finns även Elsäkerhetsverkets kommentarer till de enskilda bestämmelserna inarbetade. Dessutom har författaren Mats Jonsson lagt till egna...
Johans lilla egen el bok -...
Quick view Quick View

Johans lilla egen el...

kr137 Price
Ett av de snabbaste och enklaste sätten att göra en insats för att rädda planeten, är genom att göra sin egen el.Det betyder att alla är med och gör energi till varandra. En solig dag eller en blåsig kväll kommer din el från det egna taket eller den egna tomten.Det är långsiktiga kloka satsningar...
Organisk-kemisk nomenklatur
Quick view Quick View

Organisk-kemisk...

kr156 Price
En god förståelse för hur namn på organiska ämnen är konstruerade är en viktig förutsättning för att kunna förstå och kommunicera organisk kemi. I Organisk-kemisk nomenklatur förklaras ingående hur svenska namn för de vanligaste ämnesklasserna konstrueras utgående från det internationella regelve...