Pedagogics

Filter By

Pedagogics

Pedagogics

There are 12 products.

Showing 1-12 of 12 item(s)

Active filters

HTML på svenska - lär dig...
Quick view Quick View

HTML på svenska - lär...

kr42 Price
Niklas Johansson skrev HTML på svenska som en kurs på nätet i början av 1996, när internet fortfarande var en nyhet för de flesta och få företag hade egna hemsidor. Det fanns väldigt lite svensk information om hur man gjorde hemsidor och kursen blev snabbt mycket välbesökt. Snart användes den av ...
Grammatik
Quick view Quick View

Grammatik

kr176 Price
Målet med den här boken är att ge de kunskaper om grammatiska grundbegrepp som behövs för akademiska studier i språk och språkvetenskapliga ämnen. Begreppen illustreras med exempel från svenska och andra språk.Boken är framför allt avsedd att användas på introduktionskurser i grammatik på högskol...
Didactica Magna - Stora...
Quick view Quick View

Didactica Magna -...

kr203 Price
Denna bok är ett av didaktikens och pedagogikens centralverk och den utgör startpunkten för den europeiska systematiseringen av didaktik och undervisning. Didaktik betyder konsten att undervisa och Comenius hävdar att hans verk innehåller en fullständig framställning av och vägledning i denna kon...
Svenska för invandrare -...
Quick view Quick View

Svenska för invandrare...

kr191 Price
Undervisningen i Svenska för invandrare, SFI, har på senare år fått symbolisera integrationspolitikens misslyckande ? inte minst i mediadebatten. Men hur ses verksamheten av dem som själva ingår i den? Och vilken bild av Sverige är det som framträder i undervisningen? Dessa frågor är utgångspunk...
Barns språkliga dagar
Quick view Quick View

Barns språkliga dagar

kr158 Price
I den här boken beskrivs enskilda lågstadiebarns språkliga vardag, vad de talar om, med vilka och på vilket sätt. Barnen har fått en liten mikrofon och en radiosändare på sig, och forskaren har följt dem med radiomottagare, bandspelare och anteckningsblock från morgon till kväll. Vi får i boken f...
A, B, C och D
Quick view Quick View

A, B, C och D

kr121 Price
Denna bok är en nybörjarbok, men också en fortsättningsbok i uppsatsskrivande.Bokens innehåll är koncentrerat till fyra delar: a) kriterier för kvalitetsbedömning av färdiga uppsatser, dokumenterat i olika försök att komma fram till en minsta gemensamma nämnare för uppsatsbedömning mellan o...
Samling i förskolan
Quick view Quick View

Samling i förskolan

kr148 Price
Samlingen är ett mycket viktigt och innehållsrikt moment i förskolans vardag som det hittills inte skrivits särskilt mycket om. I denna bok ger författaren en mångfasetterad bild av samlingens ursprung, innehåll och betydelse för barn och vuxna i förskolan.Boken innehåller bl.a. följande avsn...
Våga leva
Quick view Quick View

Våga leva

kr89 Price
Eva Dillner förespår en framtid där meditationsrum är lika självklara på ett företag som en konferenslokal, där behandlingsrum hemma är lika naturligt som en bastu eller datahörna. Med denna boks hjälp kan du bli mer sann med dig själv och din omgivning. Eva leder dig lätt och naturligt, hon tar ...
Didaktik: perspektiv och...
Quick view Quick View

Didaktik: perspektiv...

kr148 Price
Didaktik betyder undervisningslära. Didaktiken belyser undervisningens och lärandets historia och aktuella förutsättningar genom att analysera innehållet i dessa aktiviteter. Med innehåll avses främst det kunskapsinnehåll som skola och universitet förmedlar, men också de föreställningar om männis...
Snabbläsning - vägen till...
Quick view Quick View

Snabbläsning - vägen...

kr127 Price
Ditt livs investering? Livet handlar till stor del om att lära sig saker. Krypa, gå, springa, cykla, läsa, räkna och så vidare. Läsning är nyckeln till en stor del av all annan kunskap. Från det att vi har lärt oss att läsa är läsning en förutsättning för nästan alla andra studier. Svenska, his...
Ungdomar i övergångsåldern
Quick view Quick View

Ungdomar i...

kr152 Price
Dagens arbetsliv är inte som gårdagens och inte heller uppväxtvillkoren. Idenna bok söker författarna fånga ungdomars relation till arbete. Hur formulerarde sina livsprojekt och hur värderar de arbete? Vilka strategier använder de sigav i sitt yrkesval? Vad betyder det etniska ursprunget fö...
Vad varje pedagog bör veta...
Quick view Quick View

Vad varje pedagog bör...

kr183 Price
Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation är den nedskrivna versionen av Anna Tebelius Bodins mest efterfrågade fortbildning. Det handlar om vår fyrtiotusenåriga hjärna och kommunikationen mellan den som leder lärande och den som lär. Idéerna sträcker sig från minne, hormone...